عضویت در انجمن

انجمن علمی آموزش پزشکی ایران از بین واجدین شرایط علاقه مند عضو می پذیرد.لطفاشرایط عضویت را در منو بالا ملاحظه فرمایید.