مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی آموزش پزشکی  با حضور 98 نفر از اعضای انجمن به صورت حضوری و آنلاین در مورخ 17 شهریورماه 1401 برگزار گردید. در این جلسه که با سخنان پرفسور محمد اسماعیل اکبری ریاست آغاز شد. آقای دکتر عباس عباس زاده گزارشی از فعالیتهای یکساله هیات مدیره انجمن ارائه نمودند. همچنین طراز نامه مالی توسط آقای دکتر حیدر علی عابدی (خزانه دار) به اطلاع افراد شرکت کننده رسید. در ادامه برنامه آقای دکتر سعید محمودی گزارشی از عملکرد یکساله واحد بازرسی انجمن ارائه نمودند  و آیین نامه کمیته آموزش توسط آقای دکتر علی ناجی قرائت و به تصویب اعضای حاضر در مجمع رسید.
کلمات کلیدی :