دیدار هیات مدیره انجمن با دکتر ابوالفضل باقری فرد

دیدار هیات مدیره با آقای دکتر ابوافضل باقری فرد ، معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ 21 آذر ماه 1400  انجام پذیرفت .در این دیدار بر تعامل بیشتر انجمن در برنامه های آموزشی حوزه پزشکی تاکید گردید و انجمن آمادگی خود را در جهت همکاری همه جانبه در این زمینه اعلام نمود.
کلمات کلیدی :

دکتر

,

باقری فرد